Even voorstellen

Leergoed is van start gegaan in juli 2019!

Logo Leergoed

Wat een opmerkelijke naam! Het is tweeledig:

Ongetwijfeld herken je het woord ERGO in onze naam.

Zo zetten we de ergotherapie in de verf en blijven we het overzicht op het gehele plaatje bewaren. Want laat dat net als ergotherapeuten, onze core business zijn; het holistisch beeld van onze cliënt zien. Holistisch betekent dat we niet enkel naar het probleem zelf kijken, maar ook naar de oorsprong van het probleem.

LEER-GOED

Handelingen die op het eerste zicht evident lijken, maar niet lukken, aanpassen, dat is wat we doen. In onze praktijk gaan we ook op zoek naar alternatieven om bepaalde problemen te omzeilen. Wellicht heb je al gehoord van ‘ezelsbruggetjes’. Voor ieder motorisch probleem gaan we op zoek naar een alternatieve oplossing.

Leren is méér dan enkel op schools vlak. Alles wat je doet, wat je kan, wat je wil kunnen, werd of moet aangeleerd worden.

Leren is een groeiproces, waarbij herhalen heel belangrijk is. Leren is een verwerkingsproces, waarbij aandacht en geheugen een grote rol spelen. Leren is de som van ‘mogelijkheden en beperkingen van een persoon’ met het ‘aanbod van de omgeving’.

Ergotherapeute Lieselot Blomme

Wie is Lieselot?

De oprichter van leergoed is

Lieselot Blomme

Ze is bachelor in de ergotherapie, gespecialiseerd in motorische en schoolse vaardigheden, bij kinderen en jongeren.

Al bijna 10 jaar deed ze werkervaring op bij diverse doelgroepen, waaronder kinderen en jongeren met ontwikkelingsproblemen/-stoornissen, autisme en motorische beperkingen. In de begeleiding ligt de belangrijkste focus op een groei in zelfstandigheid. Dat gebeurt door op een creatieve en innovatieve manier met de kinderen en jongeren een traject te doorlopen.

De zelfstandige praktijk combineert Lieselot met de functie van ergotherapeut binnen het gewoon en buitengewoon onderwijs. Levenslang leren is de drive van de praktijk. Daarom zetten we onderbouwde kennis en frisse, nieuwe inzichten in tijdens de therapie.

We blijven ook zelf leren, door geregeld korte of meerdaagse opleidingen te volgen bij erkende instanties. Zo verruimen we onze blik en krijgen we nieuwe inzichten.

Studies en vervolgopleidingen:

* Bachelor Ergotherapie | Howest | diploma juni 2012
* BANABA Buitengewoon Onderwijs | Artevelde | diploma juni 2013
* Postgraduaat psychomotoriek bij kinderen | REVAKI UGent | diploma juni 2014
* Postgraduaat methodische behandelingsconcepten bij leer- en ontwikkelingsproblemen | PXL Hasselt | diploma juni 2020
* BANABA zorgverbreding en remediërend leren | Artevelde | aanvang september 2020

Visie

Als ergotherapeut met heel wat ervaring in het buitengewoon onderwijs en bij kinderen met extra zorgvraag, werd de stijgende vraag naar externe zorg steeds zichtbaarder!

De wachtrijen in een CAR (Centrum voor Ambulante Revalidatie) zijn lang. Een wachttijd van twee jaar is geen uitzondering helaas, daardoor wordt de zorg van uw kind uitgesteld.

Het doel van de praktijk is om kinderen en jongeren te begeleiden, in de groei naar zelfstandigheid. Voor iedere uitdaging, is er een unieke aanpak. Hierbij is het belangrijk om het kind en zijn omgeving te horen en op die specifieke noden en mogelijkheden, een traject op te stellen. Pas dan hebben we het gewenste resultaat.

Het is belangrijk om het contact met de school, ouders, andere (externe) therapeuten op elkaar af te stemmen om tot effectieve therapie en resultaat te komen. Enkel door een geïntegreerde aanpak en het samen structureren, én met motivatie van het kind én zijn omgeving, vergroten de slaagkansen.

Hoe zien we dat?

Vaak zijn kinderen al in begeleiding bij een andere (para)medische professional, zoals psycholoog, orthoptist of logopedist. Geen nood. We gaan samen op zoek naar een intrinsieke motivatie om te slagen. Daarvoor kan je jouw kind laten begeleiden op school, bij je thuis of in de praktijk in Kortemark. Afhankelijk van de tijd en ruimte en aanvraag, verlopen sessies in blokken van een half uur of een uur.